Strona główna » Jak założyć Google Search Console

Jak założyć Google Search Console

wykres_logo

Google Search Console to jedno z bezpłatnych narzędzi od Google, stworzonych dla administratorów stron internetowych. Przeznaczone jest do monitorowania strony internetowej w wynikach wyszukiwania. Dostarcza informacje na temat stanu witryny, tego jak widoczna jest w indeksie Google oraz problemach, które są w stanie dotknąć analizowaną stronę. 

Jak zainstalować Google search console

 1. Wchodzimy na stronę Google Search console(https://search.google.com/search-console/welcome). 
 2. Następnie musimy przeprowadzić procedurę logowania na konto google ( z niego będziemy korzystać podczas pracy z narzędziem)

 1. Po zalogowaniu ukaże się nam następujące okno:

Wybieramy opcję domeny ( po lewej stronie ), następnie wpisujemy adres naszej strony. Naciskamy przycisk “DALEJ”.

 1. Po chwili ukazuje się nam okno weryfikacji. 

Kopiujemy poniższy rekord TXT( google-site-verification=…..)

 1. Przechodzimy do panelu, w którym zarządzania strefami DNS domeny( w naszym przypadku jest to program do administracji serwerem – cPanel ). Po zalogowaniu, w panelu wybieramy opcję “Zone editor”


 2. Następnie przy adresie naszej domeny naciskamy przycisk “Zarządzaj”
 1. W następnej kolejności naciskamy strzałkę przy przycisku “Dodaj rekord” nad kolumną “Akcje”

Wybieramy opcję “Add “TXT” Record”

 1. Utworzył nam się rekord dotyczący konfiguracji DNS

W polu “Rekord” wpisujemy wcześniej skopiowany adres. W polu “Nazwa” wpisujemy adres strony z kropką na końcu. Zapisujemy przyciskiem “Save Record”

Czekamy krótką chwilę, aż zobaczymy potwierdzenie pomyślnego zakończenia naszego działania. 

 1.  Następnie we wcześniej poznanym oknie naciskamy przycisk “Weryfikuj”.

 1. Po chwili ukaże się nam okno potwierdzające pomyślne zakończenie weryfikacji.
 1. Po dłuższym czasie na tej strone ujżymy porządane statystyki.